De EVC-procedure

Ben je al actief in een bepaalde sector maar heb je nog niet het juiste diploma? Dan kan je je (werk)ervaring laten erkennen via een EVC-procedure om zo via een verkort traject (of rechtstreeks) het diploma van een graduaats- of bacheloropleiding te behalen.

Wat is EVC?

EVC staat voor Erkenning van Eerder Verworven Competenties, dit is het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd.

 

Meestal gaat het over relevante werkervaring, maar het kan ook zijn dat je door je hobby, moedertaal of een langdurig verblijf in het buitenland over bepaalde kennis en vaardigheden beschikt die ook in je huidige (of toekomstige) opleiding aan bod komen.

 

In dat geval kan je je competenties laten testen om nadien een vrijstelling op basis van EVC aan te vragen. Op die manier kan je je studietraject verkorten of als werkstudent makkelijker werk en studies blijven combineren.

 

Om de EVC-procedure toegankelijker, transparanter en kwaliteitsvol te maken werken onze hogescholen samen.

 

Aanmelding via het EVC-platform

De aanmelding gebeurt via een gezamenlijk online platform. Je maakt een account aan en vult jouw CV en pre-screening in. Deze informatie geeft de EVC-begeleider zicht op de inhoud en omvang van je EVC-aanvraag en jouw achtergrond. Zo kan de begeleider jou een kwalitatief advies geven om de EVC-procedure  - al dan niet - verder te doorlopen.

 

Op het moment dat je je EVC-aanvraag indient, krijg je automatisch een EVC-begeleider toegewezen die contact met je zal opnemen voor een intakegesprek. Afhankelijk van je EVC-aanvraag kan het zijn dat je vooraf nog bijkomende informatie moet aanleveren (QuickScan). 


Voor het intakegesprek betaal je een administratieve kost van 55 euro. Tijdens het gesprek krijg je een advies van de EVC-begeleider, waarbij je ook zicht krijgt op de totale kostprijs. Nadien kan je nog altijd beslissen om je al dan niet in te schrijven in de EVC-procedure. 

 

Na EVC-inschrijving, wordt het verloop van het assessment gepland. Dit zijn de verschillende toetsen, zoals bijvoorbeeld portfolio, interview, vaardigheids- en casustoetsen, aan de hand waarvan je jouw bekwaamheid aantoont. Afhankelijk van de omvang van het assessment, wordt de kostprijs van jouw EVC-procedure bepaald. Indien je een portfolio moet samenstellen gebeurt dit eveneens digitaal via dit platform. 

 

Via het EVC-platform kan je steeds de status van jouw EVC-dossier opvolgen.